Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu

Czym są zachowania trudne? Co stanowi ich przyczynę? Jak na nie reagować oraz jak pomóc dziecku? Szkolenie stanowi formę odpowiedzi na powyższe pytania. Uczestnicy zapoznają się ze strategiami zaradczymi, a następnie sami postarają się znaleźć rozwiązanie na trudne zachowania podopiecznych.
Dla kogo jest to szkolenie ?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów. Oferta skierowana jest również do studentów. 
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne:
• czym są zachowania trudne
• kryteria oceny trudnego zachowania
• klasyfikacja zachowań trudnych
2. Zachowania trudne w świetle teorii umysłu:
• zasady teorii uczenia się
• tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych
• specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem (przykłady praktyczne)
3. Model obserwacji zachowań trudnych
4. Strategie zaradcze w sytuacji zachowań trudnych m.in.:
• wygaszanie
• przekierowanie uwagi
• manipulowanie bodźcami
• procedura nasycania
• time - out
5. Warsztat
6. Współpraca z rodzicami:
• jak rozmawiać o trudnych zachowaniach dziecka
• wypracowanie wspólnej strategii działania
7. Zalecenia terapeutyczne

Cena : 190 zł.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat.  Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 10.12.2017.