Trening Umiejętności Społecznych- Szkolenie TUS

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer'a powstał jako program adresowany do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, potem zaadoptowany został dla grupy osób z autyzmem. Jest to forma treningu grupowego, u podstaw którego leżą założenia dotyczące kognitywnego nauczania społecznego. W praktyce oznacza to, że w czasie zdobywania umiejętności społecznych bazuje się na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie.

Zapraszamy na szkolenie wraz z częścią warsztatową, które odbędzie się w Warszawie . Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców, psychologów oraz studentów. Kurs odbędzie się 22.10.2017 (niedziela) w Warszawie. 
Koszt kursu to 300 zł/ osoba. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne.