The Teacher Project Życie teraz

The Teacher Project „ Życie teraz”

„Tak wiele mądrości  i doświadczenia życiowego mają starsi członkowie społeczeństwa, a my z tego nie korzystamy i to wydaje się ogromną stratą. Osoby starsze mają w sobie wiele potencjału i cierpliwości, a dzieci są ciekawe nowych wyzwań dnia codziennego”.

Głównym założeniem projektu jest uaktywnianie dzieci do działań twórczych w kontaktach z seniorami, a także integrowanie społeczności osób starszych w kontaktach z dziećmi z placówek przedszkolnych. Jest to trzymiesięczny program aktywności międzypokoleniowej w lokalnym środowisku.

Do kogo jest skierowany projekt ?

Projekt edukacyjny skierowany jest do  placówek edukacyjnych ( przedszkola, punkty przedszkolne). Mentorem edukacyjnym prowadzącym projekt jest nauczyciel wychowania przedszkolnego bądź dyrektor placówki.

Cele projektu:

1. Budzenie zainteresowania tematyką życia w ujęciu dzieciństwa oraz wieku starszego.

2. Wdrażanie placówek przedszkolnych w tematykę gerontologii.

3. Zaprezentowanie posiadanych umiejętności i nabytych doświadczeń życiowych przez seniorów.

4. Integrowanie grup poprzez wspólną zabawę i pracę grupowo- zespołową.

5. Stwarzanie serdecznej atmosfery.

6. Budowanie więzi emocjonalnej w środowisku międzypokoleniowym.

Zakres realizacji: Mentor edukacyjny zobowiązany jest przeprowadzić cykl dwóch  spotkań w miesiącu w swojej placówce bądź domu seniora z uczestnikami projektu ( zarówno dzieci jak i seniorzy). Możecie również zaprosić do współpracy rodziców. Im więcej osób tym lepiej.

Czego dotyczyć mają spotkania międzypokoleniowe?

Mentor edukacyjny organizując spotkania międzypokoleniowe powinien wykazać się kreatywnością. Mentor może zorganizować np. wspólną Wigilię, Piernikowanie, Bal Karnawałowy bądź zajęcia o tematyce dowolnej.

Dajemy Ci pełną dowolność. Pokaż nam jak chcesz realizować takie spotkania.

Po zakończonym projekcie mentor edukacyjny zobowiązany jest do przesłania dla firmy ANEW materiałów ze spotkań w wersji elektronicznej na adres mailowy firmaanew@gmail.com

Po ukończeniu projektu placówka otrzyma certyfikat

„Przedszkole MiędzyPokoleniowe”

Udział w projekcie jest bezpłatny.