Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Dzień dobry, 

Kurs terapia ręki jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.
Program kursu :
– Zasady formułowania funkcyjnych celów terapii
– Schemat zajęć
– Budowa i funkcja kończyny górnej w koncepcji NDT-Bobath
– Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki i wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny
– Etapy rozwoju grafomotoryki
– Etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego
– Obserwacja kliniczna zaburzeń mających wpływ na funkcjonowanie kkg
– Prezentacja materiałów filmowych
– Omówienie zasad konstruowania programu terapii
– Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami fukcji kkg
– Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
– Masaż sensoryczny rąk

Kurs odbędzie się w dniach 20.01-21.01.2018 w Warszawie, koszt udziału w kursie wynosi 400 zł.  Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje. 

P.S. Przy zgłszeniu do 31.12.2017 zapłacisz tylko 400 zł, od dnia 01.01.2018 koszt wynosić będzie  550 zł.