Szkolenia specjalistyczne

Aktualna oferta szkoleniowa

26.08 Dyrektor na starcie, Start up przedszkolny

Pewnie rozpoczynasz swoją przygodę z zarządzaniem w przedszkolu? Czy orientujesz się jak powinna wyglądać dokumentacja w zakresie nadzoru pedagogicznego w placówce niepublicznej ? Jak powinna przebiegać ewaluacja? Jak umiejętnie zarządzać zespołem ?

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś/ odpowiedziałaś sobie nie bądź nie wiem to zapraszamy na przygodę z nami w zakresie zarządzania przedszkolem. Z nami zdobędziesz konkretną i rzetelną wiedzę :-)

26.08 Nauczyciel wspomagający pracę dziecka z autyzmem oraz ZA

Zaczynasz właśnie pracę w zawodzie nauczyciela wspomagającego? Jeśli tak to świetnie trafiłeś, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Zapoznaj się proszę z programem i zapisz się na szkolenie praktyczne. Program szkolenia :
1. Prawa i obowiązki oraz statut asystenta/pomocy nauczyciela przedszkola.
2. Kryteria diagnostyczne oraz charakterystyka dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Deficyty oraz wynikające z nich trudności, których doświadczają dzieci z autyzmem, Zespołem Asperger oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
3.Organizacja zajęć przedszkolnych oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania.
4.Jak pomóc dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną zdobywać wiedzę. Rola nauczyciela wspomagającego.Jak pomóc dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną rozwijać umiejętności społeczne.

27.08 Wychowanie przedszkolne wg nowej podstawy programowej 

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, oraz studentów kierunków pedagogicznych. Program szkolenia :
1.Omówienie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
-Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
-Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
-Społeczny obszar rozwoju dziecka.
-Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
2.Warunki realizacji podstawy programowej.
3.Scenariusze zajęć.

03.09 Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Przed nami kolejne interesujące szkolenie skierowane do terapeutów, pedagogów, nauczycieli wspomagających oraz rodziców " Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Program szkolenia: 

1.Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – czyli kto ?Regulacje prawne.
2.Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchowa, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z autyzmem i zespołem Aspergera.
3.Istota oraz podstawa prawna zajęć rewalidacyjnych.
4.Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
5.Specyfika trudności w uczeniu się.
6.Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.

Zapraszamy do skorzytania  z naszej oferty. Już w sierpniu oczekujcie nowych szkoleń.