Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzień dobry, 

przed nami kolejne interesujące szkolenie skierowane do terapeutów, pedagogów, nauczycieli wspomagających oraz rodziców " Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" . Szkolenie odbędzie się w dniach 09.12-10.12 (sobota-niedziela) w Warszawie. Program szkolenia:

1.Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – czyli kto ?Regulacje prawne.
2.Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchowa, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z autyzmem i zespołem Aspergera.
3.Istota oraz podstawa prawna zajęć rewalidacyjnych.
4.Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
5.Specyfika trudności w uczeniu 
się.
6.Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.

Koszt szkolenia wynosi 250 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie bądź mailowo. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat .