Bajkoterapia w pracy nauczyciela

Kurs ma na celu przekazanie informacji z zakresu zastosowania bajek w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał kursu został przygotowany tak, aby łączyć teorię z ćwiczeniami pomocniczymi oraz sprawdzającymi wiedzę.
Rolą kursu jest przedstawienie znaczenia terapeutycznej roli bajek oraz pokazanie, że dzięki metaforom, bajki mogą być bardzo pomocne w pokonywaniu lęku przez dzieci, w terapii przeróżnych zaburzeń.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KURS:
-nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
-studenci kierunków pedagogicznych zainteresowani podjęciem w przyszłości zatrudnienia w tych placówkach,
-osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bajkoterapii.

Kurs odbędzie się w Warszawie w dniu 13.01.2018 ( sobota). Cena za kurs wynosi 150 zł. 

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat po zakończonym kursie. 

Dozobaczenia!