Bądź Honorowy

Daj coś z siebie - my już to zrobiłyśmy!

Do 14.06.2015* i 13.10.2015** jeszcze daleko, ale Ty już teraz możesz to zrobić. Zachęcamy Was do podzielenia się z innymi cząstką siebie.

Przystąpiliśmy do programu Honorowych Dawców Szpiku oraz systematycznie honorowo oddajemy krew.

Więcej informacji w kwestii honorowego dawstwa krwi i szpiku odnajdziecie na stronie:

http://www.rckik-warszawa.com.pl/

http://www.dkms.pl/pl

Obecnie, zgodnie z informacjami od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, brakuję następujących grup krwi:

  • AB Rh (+)
  • B Rh (-)
  • AB Rh (-)
  • 0 Rh (-)

 

Zachęcamy:

Anna - B Rh (+) plus

Ewelina - A Rh (-) minus

 

*Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy

**Międzynarodowy Dzień Dawcy Szpiku