Arteterapia w przedszkolu i szkole

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy osoby mającej kontakt z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i innych. Uczestnik zapozna się i przyswoi najnowszą wiedzę z zakresu arteterapii, pozna metody oraz techniki arteterapeutyczne wykorzystywane w sytuacjach procesu wychowawczo-dydaktycznego. Kursant zdobędzie umiejętności specyficzne dla arteterapeuty i zoptymalizuje jakość życia swoich podopiecznych oraz przezwyciężanie przeszkód stojących na drodze do realizacji wyznaczonych celów. 

Program szkolenia:
1. Czym jest arteterapia?
2. Cele, funkcje i zasady arteterapii, organizacja zajęć arteterapeutycznych
3. Specyficzne kompetencje arteterapeuty
4. Arteterapia w pracy nauczyciela dzieci w wieku młodszym szkolnym
5. Arteterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
6. Arteterapia w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi warsztat arteterapeuty raz jeszcze

Kurs odbędzie się 13.01.2018 ( sobota) w Warszawie. Koszt wynosi 180 zł. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat.